DANE TELEADRESOWE

PRDM Spółka z o.o.

ul. Sportowa 53, 42-235 Lelów

tel.: (34) 314 83 95
tel.: (34) 355 80 11

sekretariat@prdm.pl
prdm.myszkow@pro.onet.pl

LOKALIZACJA: WWW.PRDM-MYSZKOW.PL NASZA OFERTA

I. Wykonawstwo

Podstawowe roboty budowlane realizowane przez PRDM Sp. z o.o.:

  • - budowa i remonty dróg kołowych,
  • - budowa i remonty parkingów, obiektów sportowych,
  • - modernizacja i utrzymanie nawierzchni dróg kołowych.

II. Produkcja

Mieszanki Mineralno-Asfaltowe:

  • - Beton asfaltowy (AC) wg normy PN-EN 13108-1
  • - Mieszanka SMA wg normy PN-EN 13108-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe „na gorąco” dla każdego wymaganego obciążenia ruchem z przeznaczeniem na:

  • - Podbudowy bitumiczne,
  • - Warstwy wyrównawcze,  
  • - Warstwy wiążące,  
  • - Warstwy ścieralne o ciągłym uziarnieniu i nieciągłym uziarnieniu typu SMA,