DANE TELEADRESOWE

PRDM TRIBAG Spółka z o.o.

ul. Sportowa 53, 42-235 Lelów

tel.: (34) 314 83 95
tel.: (34) 355 80 11

sekretariat@prdmtribag.pl

LOKALIZACJA: WWW.PRDM-MYSZKOW.PL NASZE REALIZACJE

WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OKRESIE: 2017 r. - 2018 r.:

Nazwa zamówienia

Wartość zamówienia

(w zł)

                Zamawiający

Budowa odwodnienia DP 3248S Kalety - Miotek (ulica Paderewskiego) w m. Kalety - 2016/2017 r. 2 287 995,66
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
Budowa drogi w ulicy Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ulicy Podgórnej - 2016/2018 r. 1 587 103,53
Gmina Myszków
Przebudowa drogi gminnej w Ostrowach nad Okszą - ul. Kasztanowa - Gmina Miedźno - 2016/2017 r. 884 926,08
Gmina Miedźno
Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S w m. Koniecpol, ul. Słowackiego wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol - 2017 r. 1 716 334,69
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Przebudowa drogi gminnej Nr 680004 S w miejscowości Mzurów - Tomiszowice - 2017 r. 933 413,97
Gmina Niegowa
Remont drogi powiatowej Nr 1039S na odc. Żuraw - Zalesice, Etap II - 2017 r. 586 525,50
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - 2017/2018 r. 1 386 636,86
Gmina Lelów
Przebudowa drogi gminnej nr DG 705009 S od DW 794 Sadowie - Irządze - 2017 r. 1 798 613,48
Gmina Irządze
Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebniów - Brzeziny - Postaszowice - 2018 r. 1 063 560,68
Gmina Niegowa
Remont drogi gminnej nr 647027S w miejscowości Siedliska - 2018 r. 838 441,04
Gmina Szczekociny
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń - Przybynów - Wysoka Lelowska - Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach - 2018 r. 1 538 242,02
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Przebudowa ul. Długiej w Siewierzu - 2018 r. 955 019,98
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114 S odc. Lelów - Turzyn - Wygiełzów - 2018 r. 1 965 139,64
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna - 2018/2019 r. 2 340 113,73
Gmina Olsztyn