DANE TELEADRESOWE

PRDM TRIBAG Spółka z o.o.

ul. Sportowa 53, 42-235 Lelów

tel.: (34) 314 83 95
tel.: (34) 355 80 11

sekretariat@prdmtribag.pl

LOKALIZACJA: WWW.PRDM-MYSZKOW.PL DOTACJE/CERTYFIKATY

Projekt pn.: "DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH "MYSZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa - 3 m-ce.

Wartość projektu: 258 467,31 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 258 467,31 zł.


W 2009 roku firma Nasza wdrożyła System Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z Normą Europejską PN- EN 13108-21:2008 mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania część: 21 Zakładowa Kontrola Produkcji i zapewnia, że wyroby bitumiczne dostarczone na rynek spełniają deklarowane wymagania określone w Normie Europejskiej, która jest integralną częścią do Księgi Zakładowej Kontroli Produkcji.

W roku 2012 i 2011 nasza Firma wyróżniona została w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm „Gazele Biznesu”.